Kierując się intuicją, tworzę cykle tematyczne oraz pojedyncze prace.
Przyjemność obcowania z naturą, pozwala mi szukać harmonii i inspiracji w formach, gestach, zmysłach.

Nie umiem uciec od pasji, a gdy pasja spotyka się z pomysłem, zaczynam opowiadać:
metalem, farbą, kreską.
Tworzenie, jest dla mnie jednym ze sposobów wyrażania uczuć i emocji.
Dlatego projektuję, współpracuję, doradzam.
Jestem.
Dlaczego Iluzja...?
Nazywana wrażeniem, trikiem, efektem, pobudzeniem zmysłów, subiektywnym odbiorem świata.
Tego, co nas otacza.
Ale "czy to, co widzimy, jest tym, czym w rzeczywistości jest..."?